Sanas Oy -tulkkausta eri tilanteisiin

on yritys, joka myy konferenssitulkkauspalveluja eli simultaani- ja konsekutiivitulkkausta erilaisiin kokouksiin. Myymme myös oikeustulkkauspalveluja eli kuiskaus- ja konsekutiivitulkkausta riita- ja rikosasioiden istuntoihin eri tuomioistuimiin. Toisin sanoen kokoamme tulkkitiimejä asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin. Saat kauttamme myös tulkkaukseen käyttävät äänentoistolaitteet.

Tarjoamme alan koulutusta niin tulkeille kuin asiakkaille ja annamme konsulttiapua tulkkaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Rekrytoimme tulkeiksemme ainoastaan alan koulutettuja ammattilaisia. Valitsemme sekä tiedoiltaan että taidoiltaan, mutta myös persoonallisuudeltaan kulloisellekin toimeksiannolle sopivat tulkit.

Noudatamme alan liittojen AIIC:n ja SKTL:n laatimia ammattisäännöstöjä eli ammattietiikkaa sekä niihin sisältyviä lakeja (salassapito, hyväksikäyttökielto, jäävittömyys).

Palvelemme:

• hallintoa ja politiikkaa
• oikeuslaitosta ja asianajotoimistoja
• kauppaa ja taloutta
• teollisuutta
• työmarkkinajärjestöjä
• korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia
• kansalaisjärjestöjä
• jne.

Tulkkauksen menetelmät

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkaus on samanaikaistulkkausta monikanavaisin äänentoistolaittein.

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkaus on samanaikaistulkkausta kuulijan vieressä istuen tahi kannettavia laitteita (tour guide) käyttäen.

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkaus on peräkkäistulkkausta tulkin tekemien muistiinpanojen pohjalta.

Prima vista

Prima vista on toisella kielellä kirjoitetun tekstin suullinen käännös toiseen kieleen ensi näkemältä.