Tulkin työkielet, tulkkaussuunnat ja tilaisuuden kieliregiimi

Tulkin työkielet

Tulkilla voi olla kolmenlaisia työkieliä:
• A-kieli on hänen äidinkielensä
• B-kieli on hänen aktiivinen vieras kielensä
• C-kieli on hänen passiivinen työkielensä, jota hän voi käyttää vain lähtökielenä.

Tulkilla voi myös olla kaksi A-kieltä ja useita C-kieliä. Mitä useampia A-kieliä tulkilla on, sitä todennäköisimmin hän on ns. valetulkki. Koulutettu ja ammattieettisesti oikein toimiva tulkki ei koskaan tulkkaa C-kieleensä päin eikä kahden itselleen vieraan kielen välillä.

Tulkkaussuunnat

Tulkin mahdollisia tulkkaussuuntia ovat:
A-A (respeaking eli sanelutekstitys tai kirjoitustulkkaus)
A-B
B-A
C-A

Tilaisuuden kieliregiimi

Kieliregiimi tarkoittaa tilaisuudessa käytettäviä kieliä. Kieliregiimi voi olla tulkkauksen näkökulmasta symmetrinen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikista kielistä tulkataan kaikkiin kieliin. Se voi myös olla epäsymmetrinen, mikä taas tarkoittaa sitä, että kaikkia kieliä saa puhua, mutta tulkkaus on järjestetty vain yhteen tai muutamaan kieleen.