Konferenssi- eli kokoustulkkaus:

on tulkkausta valtioiden välisten järjestöjen IGO:iden tilaisuuksissa yhteen suuntaan (tulkin useasta C-kielestä tulkin A-kieleen) julkisesti tai vaihtoehtoisesti ns. vapailla markkinoilla kuten kansalaisjärjestöjen (NGO:iden) ja suuryritysten tilaisuuksissa kahteen suuntaan (tulkin A- ja B-kielen välillä) julkisesti. Tulkattava puhe on usein etukäteen valmisteltua eli käytännössä paperista äänen luettavaa lukupuhetta eli kirjoitettua kieltä yleisimmin abstraktista aiheesta ja vain osittain vapaa¬muotoista tai spontaania dialogia puhujien kesken.

Oikeustulkkaus:

on tulkkausta kahteen suuntaan (tulkin A-B-A-kieliin) oikeuden istunnossa, poliisin, tullin tai rajavartioston rikoksia koskevassa esitutkinnassa ja muissa juridisissa yhteyksissä. Puhe on osittain paperista ääneen luettavaa kirjoitettua tekstiä (ns. lukupuhuntaa) abstraktista aiheesta ja osittain vapaamuotoista spontaania dialogia konkreettisesta aiheesta.

Asioimistulkkaus:

on tulkkausta kahteen suuntaan (tulkin A-B-A-kieliin) viranomaisyhteyksissä eli yksilön ja yhteiskunnan rajapinnassa. Puhe on lähinnä vapaamuotoista spontaania dialogia konkreettisesta aiheesta.

Neuvottelutulkkaus:

on tulkkausta kahteen suuntaan (tulkin A-B-A-kieliin) yksityisesti pienessä piirissä esim. liike- tai valtionsalaisuutta vaalien. Puhe on yleensä vapaamuotoista, spontaania dialogia etukäteen määritellystä aiheesta. Diplomaattitulkkaus on yksi neuvottelutulkkauksen alalaji.