Tulkkauksen menetelmät

Tulkkauksen menetelmä kannattaa valita niin, että se tukee viestintää ja tuottaa lisäarvoa tilaajalle. Valittavia menetelmiä ovat:

Simultaanitulkkaus on samanaikaistulkkausta monikanavaisin äänentoistolaittein.

Kuiskaustulkkaus on samanaikaistulkkausta kuulijan vieressä istuen tahi kannettavia laitteita (tour guide system) käyttäen.

Konsekutiivitulkkaus on peräkkäistulkkausta tulkin tekemien muistiinpanojen pohjalta.

Prima vista on toisella kielellä kirjoitetun tekstin suullista kääntämistä toiseen kieleen ensi näkemältä.

Simultaanitulkkaus ei ole laadullisesti korvattavissa kannettavilla laitteilla tehtävällä kuiskaustulkkauksella.

Kuiskaustulkkauksessa tulkki tulkkaa puhujan kanssa samanaikaisesti (yleensä) ilman kuulokkeita, minkä vuoksi tulkki kuulee oman äänensä lisäksi myös kaikki kokoustilan (häly- ja häiriö)äänet, jolloin hänen on vaikeampi keskittyä työhönsä, mikä puolestaan heikentää sisällön välittymisen tarkkuutta. Myös ilman äänieristettyä koppia samanaikaisesti kuiskaustulkkaava tulkki häiritsee kaikkia kuuloetäisyydellä olevia henkilöitä, mikä on syytä ottaa huomioon tulkkausta tilattaessa.

Konsekutiivitulkkaus on – toisin kuin yleensä luullaan – tulkkauksen todellinen kuninkuuslaji, sillä se vaatii tulkilta suurempaa kognitiivista ponnistusta kuin esim. simultaanitulkkaus.

Prima vistan muita nimiä ovat à vista, sight translation ja first sight translation. Monet eivät miellä prima vistaa tulkkaukseksi, vaikka sen tuotos on suullinen.