Tulkkauslaitteet

Konferenssitulkkaukseen käytettäviä laitteita/järjestelmiä ovat mm:

• Koppisimultaani: Tulkeille on tilattu äänieristetyt tulkkauskopit, joissa heille on konsolit kuulokkeineen ja mikrofoneineen. Kuulijoille tässä monikanavaisessa äänentoistojärjestelmässä on puolestaan vastaanottimet kuulokkeineen sekä mikrofonit. Kaikkien puhujien on puhuttava mikrofoniin, jotta tulkit voisivat kuulla ja tulkata. Jos joku puhuu ns. floorilla ilman mikrofonia, niin sitä tulkit eivät siis voi tulkata. Myöskään puhujat eivät saa puhua toistensa päälle.

• Kannettavat kuiskaustulkkauslaitteet eli ”salkku” eli tour guide system on alun perin matkaoppaiden ja matkailun käyttöön kehitetty järjestelmä, jossa esim. turistit kulkevat oppaan jäljessä ja kuuntelevat hänen opastustaan. Järjestelmää on kuitenkin ruvettu käyttämään myös simultaanitulkkaukseen kustannussäästösyistä.

Laitteita valmistavat useat eri valmistajat, joten salkkujen välillä on hyvinkin suuria eroja. Salkun käyttö simultaanitulkkaukseen sopii hyvin tiettyihin tilanteisiin kuten kiertokäynneille. Järjestelmä on kuitenkin lähtökohtaisesti kaksikanavainen, joten sitä voi käyttää vain kaksikielisiin tilaisuuksiin. Siksikään se ei vastaa em. koppisimultaania, joka on monikanavainen järjestelmä.

Tour guide –järjestelmän suurimpana heikkoutena on se, että tulkki ei välttämättä kuule kaikkea, mitä kulloinenkin puhuja sanoo, koska hänellä ei ole kuulokkeita, vaan hän kuulee puhujien äänet ilmasta. Salkkujärjestelmässä tulkilla ei myöskään ole äänieristyksen mukanaan tuomaa keskittymis- ja työrauhaa. Koppisimultaanin äänieristys suojelee tulkkien lisäksi myös kuulijakuntaa tulkkauksen tuottamalta moniäänisyydeltä.