Sanas Oy

Sanas Oy

Erja
Tenhonen-Lightfoot

Sanas Oy:s verkställande direktör Erja Tenhonen-Lightfoot är filosofie licentiat, konferenstolk, examensmästare och universitetslärare i tolkning.

Sanas Oy:s kontor sköts av Leenamarja Thuring, FM och tolk.

Vi betjänar:

  • förvaltningsorgan
  • rättsväsendet och advokatbyråer
  • affärslivet
  • industrin
  • arbetsmarknadsparter
  • högskolor och forskningsinstitut
  • medborgarorganisationer

Sanas Oy är ett företag som säljer konferenstolkningstjänster, dvs. simultan- och konsekutivtolkning, samt samlar tolklag till internationella möten. Vi väljer en tolk som har insikt och kunnande för uppdraget men som också till människotypen motsvarar kundens behov. Vi använder endast professionella tolkar med utbildning.

Vi erbjuder undervisning till både tolkar och kunder samt ger konsulthjälp i frågor som gäller tolkning.

Vi och våra tolkar följer de yrkesetiska regler som är uppsatta av branschens förbund (AIIC och FÖTF) samt de lagar som ingår i reglerna och berör tolkarna (sekretess, förbud att utnyttja information, ojävighet).